Aktualności

Plan zajęć na rok akademicki 2015/6
Plan zajęć na najbliższy rok akademicki został zamieszczony na stronach Zakładu Sinologii pod adresem: http://www.sinologia.uw.edu.pl/pods/405_plan-zajec
WAŻNA informacja dot. płatności za studia wieczorowe
  Czesne za studia zaoczne na wydziale orientalistycznym każdy student wpłaca na indywidualne konto.   W celu wygenerowania swojego konta do opłaty czesnego należy:...
Informacja dot. organizacji roku akademickiego
Prosimy o zapoznanie się z informacjami dot. organizacją roku akademickiego 2015/16 JM Rektora UW TUTAJ i Pani Dziekan WO UW  TUTAJ

zobacz wszystkie »Strona główna

Zakład Sinologii Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego jest najstarszym polskim ośrodkiem kształcącym młodzież akademicką w zakresie języka i kultury chińskiej, działającym od 1933 roku. Wśród najznamienitszych profesorów warszawskiej sinologii znaleźli się: Witold Jabłoński (1901–1957), Janusz Chmielewski (1916–1998), Olgierd Wojtasiewicz (1916–1995), Tadeusz Żbikowski (1930–1989) czy Mieczysław Jerzy Künstler (1933–2007), których dorobek stanowią liczne przekłady z literatury chińskiej (Czuang-tsy, K’ü Juana pieśni z Cz’u, Dialogi konfucjańskie, Wędrówka na zachód, Dzieje Trzech Królestw), prace naukowe (Notes on Early Chinese Logic, Języki chińskie) oraz publikacje popularyzatorskie (Antologia literatury chińskiej, Sztuka Chin, Dzieje kultury chińskiej).

Obecnie, w Zakładzie Sinologii zajęcia prowadzi dwóch profesorów (Zbigniew Słupski, Lidia Kasarełło), dwóch doktorów habilitowanych (Irena Kałużyńska, Ewa Zajdler), pięcioro doktorów, doktoranci, stali współpracownicy oraz lektorzy z Chin i Tajwanu.

Zakład Sinologii prowadzi coroczny nabór na studia licencjackie dzienne i wieczorowe oraz na studia magisterskie (dzienne). Program studiów obejmuje praktyczną naukę języka chińskiego (w tym pisma w systemach znaków uproszczonych i tradycyjnych), wiedzę o historii, literaturze, języku i sztuce Chin, naukę chińskiego języka klasycznego. Studenci studiów magisterskich mogą ubiegać się o roczne stypendia do Chin oraz na Tajwan. W ramach Zakładu funkcjonują także stacjonarne studia doktoranckie.

Warszawska sinologia prowadzi wymianę naukową z licznymi ośrodkami w Europie i na świecie, a dzięki współpracy z chińską instytucją rządową Hanban oraz tajwańską fundacją Chiang Ching-kuo, stale poszerza i aktualizuje swój księgozbiór. Pracownicy Zakładu, poza działalnością dydaktyczną, prowadzą badania własne i szeroko publikują. Wśród najnowszych publikacji wymienić można jeden z pierwszych polskich podręczników do nauki chińskiego Współczesny język chiński (cz. 1–2), przekłady literackie (zbiór współczesnych opowiadań chińskich Węzły duszy, powieść Han Shaogonga Słownik Maqiao, nowe tłumaczenie Zhuangzi) oraz prace naukowe (Chinese Female Namings).

W 2003 roku Zakład Sinologii otrzymał certyfikat European Label dla nowatorskich inicjatyw w nauczaniu języków obcych za projekt "Poznać Język i Kulturę - Integralne Nauczanie Języka Chińskiego". 

Na sinologii stale prowadzone są badania nad zagadnienieniami przyswajania języka chińskiego, standaryzają nauczania i certyfikacji biegłości językowej, których rezultaty były prezentowane podczas VI Międzynarodowej Konferencji Edukacyjnej „Kompetencja językowa - drogi, cele, aspekty”

Kierownikiem Zakładu Sinologii WO UW jest dr Małgorzata Religa.

więcej o historii Zakładu »

  

 

Kontakt

Zakład Sinologii
Wydział Orientalistyczny
Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieście 1
00-927 Warszawa
tel. + 48 22 55 20 689,
+ 48 22 55 22 956 (biblioteka)
+ 48 22 55 22 955 (gabinet profesorski)
+ 48 22 55 24 229 (gabinet Kierownik Zakładu)
faks + 48 22 55 24 229

Zakład Sinologii mieści się w dawnej kamienicy Księży Misjonarzy, obok Bazyliki Świętego Krzyża, na pierwszym piętrze. 

Biblioteka Zakładu czynna w następujących godzinach:

Poniedziałek -  piątek 9:00-15:00

W dni wolne od zajęć biblioteka czynna jest w godzinach:

Biblioteczne FAQ »

Dyżury pracowników »

 
Brak pluginu Flash
Przejdź do strony Wydziału Orientalistycznego »

informacja o cookies