Aktualności

Uwaga, Egzamin poprawkowy ze Współczesnego języka chińskiego odbędzie się: dla I roku 6 marca o godzinie 8:00 dla II i III roku 7 marca o godzinie 14:30
Pracownia Religii i Filozofii Azji i Afryki uprzejmie zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 2 listopada (środa) o godz. 16.40 w Sali Schayera, na którym wprowadzenie pt....
Świat chińskiego uczonego w Muzeum Narodowym - wystawa poświęcona sztuce chińskiej
Serdecznie zapraszamy na wystawę „Życie wśród piękna. Świat chińskiego uczonego. Sztuka z Chińskiego Muzeum Narodowego”, poświęconą życiu i twórczości...

zobacz wszystkie »Publikacje - Ewa Zajdler

 

Autorstwo projektu / redakcja naukowa pracy zbiorowej

2011   Zrozumieć Chińczyków. Kulturowe kody społeczności chińskich, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa, ss. 312. http://www.dialog.edu.com.pl/index.php?route=product/product&product_id=454

Publikacje

Książki

2010    Glottodydaktyka sinologiczna, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa, ss. 305. http://www.dialog.edu.com.pl/index.php?route=product/product&path=19_10&product_id=420

2005    Gramatyka języka chińskiego. Składnia i semantyka, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa, ss. 240. http://www.dialog.edu.com.pl/index.php?route=product/product&product_id=315

2000    Niechińskie języki Tajwanu, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa, ss. 132. http://www.dialog.edu.com.pl/index.php?route=product/product&product_id=156

Publikacje w książce

2012    Wybrane jednostki leksykalne w kontekście tradycji i zachowań w społeczeństwie chińskim, (współautor: Niewdana, L.),w: Kardela, H., Muszyński, Z., Rajewski, M. (ed.), Główne pojęcia kognitywistyki: empatia, obrazowanie, kontekst.Wydawnictwo UMCS, Lublin,ss. 317–325.

2012    Graficzna reprezentacja świata w piśmie chińskim,w: Kardela, H., Muszyński, Z., Rajewski, M. (ed.), Główne pojęcia kognitywistyki: empatia, obrazowanie, kontekst.Wydawnictwo UMCS, Lublin,ss. 223–237.

2012    Składniowe dopełnienie komplementywne jako kontekst gramatyczny kierunkowości i rezultatywności we współczesnym języku chińskim,w: Kardela, H., Muszyński, Z., Rajewski, M. (ed.), Główne pojęcia kognitywistyki: empatia, obrazowanie, kontekst, Lublin: Wydawnictwo UMCS, Lublin,ss. 327–339.

2011    Wprowadzenie, w:Zajdler, E. (ed.), Zrozumieć Chińczyków. Kulturowe kody społeczności chińskich,Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa,ss. 7–10. http://www.dialog.edu.com.pl/index.php?route=product/product&product_id=454

2011    Kulturowy aspekt kodowania informacji w języku i piśmie – nazwy handlowe wiodących marek zagranicznych we współczesnym języku chińskim,  (współautor:  Siniarski J.), w:Zajdler, E. (ed.), Zrozumieć Chińczyków. Kulturowe kody społeczności chińskich,Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa,ss. 131–174. http://www.dialog.edu.com.pl/index.php?route=product/product&product_id=454

2011    Języki rzadko nauczane w Europie w świetle Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego,w: Materiały pokonferencyjne (VI Międzynarodowa Konferencja Edukacyjna), Kompetencja językowa – drogi, cele, aspekty, Politechnika Śl., Gliwice, (wydano na CD, ISBN 978-83-922213-5-7). http://www.konferencje-spnjo.polsl.pl/download/zajdler-e-jezyki-rzadko-nauczane-w-europie-w-swietle-esokj.pdf

2010    An Emic Perspective on Personality Characteristics of Gifted Foreign Language Learners. Two Case Studies of Multilingual Oriental Philology Students, (co-authors: Biedroń, A., Szczepaniak, A.),w: Biedroń, A. i Werbińska, D. (ed.), Wschód – Zachód. Dialog kultur. Literature and Language. Theory and Practice, Wydawnictwo Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk, ss. 9–20. 

2010    Fonetyka i fonologia współczesnego języka chińskiego u podstaw umiejętności wyjściowych,w: Knieja, J., Zygmunt, T., Brzana, Ł. (ed.), Literaturoznawstwo, językoznawstwo i kulturoznawstwo jako płaszczyzny przekazu we współczesnej glottodydaktyce, Wydawnictwo Werset, Lublin, ss. 274–282.

2008    Pismo chińskie i klucze semantyczne jako nośnik znaczenia leksykalnego, w: Pawlak, N. (ed.), Języki Azji i Afryki w komunikacji międzykulturowej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, ss. 113–124

2007    Niechińskie ludy Tajwanu zwierciadłem odległych iwspółczesnych dziejów wyspy, w: Bartkiewicz, A. (ed.), Ludy tubylcze. Czwarty świat, dziedzictwo kolonializmu, skanseny świata czy partnerzy narodów?, Wydawnictwo Comandor, Warszawa, ss. 491–499.

2007    Zrozumieć więcej. Kilka uwag o kulturowych aspektach komunikacji we współczesnym języku chińskim, w:Materiały pokonferencyjne (IV Międzynarodowa Konferencja Edukacyjna), Przez języki obce do sukcesu, Politechnika Śl., Gliwice, ss. 255–262, (wydano na CD, ISBN 978-83-922213-1-9).

2007    Umiejętność pracy ze słownikiem jako warunek sukcesu w procesie nauczania i uczenia się języka i pisma chińskiego, w: Kardela, H. i Zygmunt, T. (ed.), Rola językoznawstwa w metodyce nauczania języków obcych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Chełm, ss. 283–291.

2007    Resultative verbs in Modern Chinese: syntactic-semantic approach and its contribution to learning process (Adjective complement resultative verbs analysis), w: Arabski, J. (ed.), Challenging tasks for psycholinguistics in the New Century, Oficyna Wydawnicza, Katowice, ss. 244–255.

2007    Chiny – dwa oblicza, w: Problemy rozwoju turystyki edukacyjno-kulturowej w Polsce i na świecie, vol. IX., Wydawnictwo WSTiJO i Wydawnictwo DGGW, Warszawa, ss. 381–388.

2005    Nauczanie języka chińskiego. Odległa koncepcja języka i pisma, w: Materiały pokonferencyjne (III Międzynarodowa Konferencja Edukacyjna), Języki obce przepustką do zjednoczonej Europy i świata, ss. 418–424, Politechnika Śl., Gliwice, (wydano na CD, ISBN 83-922213-0-3).

Publikacje w periodykach

2009    Language activation and lexical processing by Polish learners of English and Chinese – the role of learning experience in TLA, International Journal of Multilingualism, vol. 6 Nr (1), ss. 85–104.

2008    Intransitivity / Transitivity as the syntactic feature of semantic information. The case of adjective complement resultative verbs, Linguistica Silesiana, vol. 29, ss. 15–27.

2006    Syntactic-semantic approach to completive verb compounds in Modern Chinese and its contribution to learning process, Rocznik Orientalistyczny, vol. 59 Nr 2., ss. 128–137.

2004    Kategoria gramatyczna przymiotnika we współczesnym języku chińskim, Acta Philologica, vol. 30, ss. 95–102.

1996    Niechińska ludność Tajwanu, Przegląd Orientalistyczny, Nr 3–4, ss. 202–204.

Podręczniki

2008    Współczesny język chiński. Mówić i pisać po chińsku, cz.1, (współautorzy: Jacoby, M., Li-Piszczek, Qian), Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa, ss. 287 + 3 CD. http://www.dialog.edu.com.pl/index.php?route=product/product&product_id=376

 

2008    Współczesny język chiński. Mówić i pisać po chińsku, cz.2, (współautorzy: Jacoby, M., Gao Zhiwu),Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa, ss. 340 + 3 CD. http://www.dialog.edu.com.pl/index.php?route=product/product&product_id=383


 

Kontakt

Zakład Sinologii
Wydział Orientalistyczny
Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieście 1
00-927 Warszawa
tel. + 48 22 55 20 689,
+ 48 22 55 22 956 (biblioteka)
+ 48 22 55 22 955 (gabinet profesorski)
+ 48 22 55 24 229 (gabinet Kierownik Zakładu)
faks + 48 22 55 24 229

Zakład Sinologii mieści się w dawnej kamienicy Księży Misjonarzy, obok Bazyliki Świętego Krzyża, na pierwszym piętrze. 

Godziny otwarcia biblioteki:

poniedziałek
9:00-15:00

wtorek
11:00-15:00, 16:30 - 18:30

środa
9:00-13:00

czwartek
9:00-13:00

piątek
13:00 - 16:00

W dni wolne od zajęć biblioteka czynna jest w godzinach: 9:00 - 15:00


W dniach 22.12.2017-3.01.2018 biblioteka Zakładu Sinologii będzie nieczynna.

 

Biblioteczne FAQ »

Dyżury pracowników »

 
Brak pluginu Flash
Przejdź do strony Wydziału Orientalistycznego »

informacja o cookies