Aktualności

Uwaga, Egzamin poprawkowy ze Współczesnego języka chińskiego odbędzie się: dla I roku 6 marca o godzinie 8:00 dla II i III roku 7 marca o godzinie 14:30
Pracownia Religii i Filozofii Azji i Afryki uprzejmie zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 2 listopada (środa) o godz. 16.40 w Sali Schayera, na którym wprowadzenie pt....
Świat chińskiego uczonego w Muzeum Narodowym - wystawa poświęcona sztuce chińskiej
Serdecznie zapraszamy na wystawę „Życie wśród piękna. Świat chińskiego uczonego. Sztuka z Chińskiego Muzeum Narodowego”, poświęconą życiu i twórczości...

zobacz wszystkie »Publikacje - Zbigniew Słupski

Książki:

 1. The Evolution of a Modern Chinese Writer. An Analysis of Lao She’s Fiction with Biographical and Bibliographical Appendices. W serii Dissertationes orientales vol.9. Academia, Prague 1966.
 2. Ju-lin wai-shih. Próba analizy literackiej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1979.
 3. Szkice o literaturze chińskiej, Wydział Neofilologii UW, Warszawa 1989.
 4. Wczesne piśmiennictwo chińskie, Warszawa, Agade, 2001 (współpraca: Rafał Gajewski, Małgorzata Religa).
 5. Wczesne piśmiennictwo chińskie. Wybór tekstów. Warszawa, Agade, 2004 (współpraca: Małgorzata Religa, Irena Kałużyńska).
 6. Úvod do dějin čínského písemnictví. Doba pre-Qin. Praha, Univerzita Karlova, 2006 (współpraca: Olga Lomova).

Artykuły:

 1. The Work of Lao She during the First Phase of his Career 1924-1932, w: Ostasiatische Forschungen, Heft 2: Studies in Modern Chinese Literature, Berlin 1964, ss.77-95.
 2. Some Remarks on the First History of Modern Chinese Fiction, w: Archiv orientální 32, 1964, ss.139-152.
 3. The World of Shih T´o, w: Asian and African Studies, IX, Bratislava 1973, ss.11-28.
 4. Some Problems of Typological Analysis in Modern Chinese Fiction, w: Etudes d´Histoire et de Litterature Chinoises offertes au Professeur Jaroslav Průšek, (Bibliotheque de l´Ínstitut des Hautes Etudes Chinoises, Vol.XXIV), Paris, 1976, ss.143-153.
 5. Some Points of Contact between Rulin Waishi and modern Chinese Fitcion, w: Göran Malmquist (ed.), Modern Chinese Literature and its Social Context, Nobel Symposium 32, Stockholm 1977, ss.123-139. •老 舍 传 纪 资 料 及 其 作 品 简 介, w: 中 国 现 代 文 学 研 究 丛 刊 III, Pekin 1980, ss.282-293.
 6. On Qian Zhongshu´s Fiction and Its Critics" Some Remarks on Qiang Zhongshu by Theodore Huters, w: Modern Chinese Literature, Vol.1 No.2, San Francisco, Spring 1985, ss. 261-267.
 7. Three Levels of Composition of the Rulin Waishi, w: Harvard Journal of Asiatic Studies Vol.49 No1, June 1989, ss.5-53.
 8. On the Authenticity of the Text of Rulin Waishi, w: Archiv orientální 59, 1991, ss.194-208.
 9. The New and the Traditional in Modern Chinese Literatures - Reflections over the Short Story "When I was in Xiacun Village" by Ding Ling.,w: Rocznik Orientalistyczny 47 zeszyt 2, 1991, ss.125-130.
 10. On the Origins of Chinese Historiography, w: Archiv orientální Vol.66, No 4, 1998, ss.295-302.
 11. Glosses on the reading of the long-motif texts in Pu Songling´s Liaozhai zhiyi, w: Archiv orientálni Vol.67, No. 2 May 1999, ss. 249-256.
 12. The Literary Structure of the Chunqiu and the Zuo zhuan, w: Archiv orientální Vol.69, No.1 Fbruary 2001, ss. 51-60.
 13. Doslov ke knize Rikšiar, posłowie w: Lao Še, Rikšiar, přel. M. Gálik, Slovenský spisovatel, Bratislava 1962, ss.201-206.
 14. Básník Pekingu, przedmowa w: Lao Še, Konec slavného kopiníka, 1962, ss.7-15.
 15. Doslov ke knize Igor Newerly, Lesní moře, SNKLHU, Praha 1964, ss.475-477.
 16. Rozhovor o Číně a čínské ideologii, współpraca: Josef Fass Augustin Palát, Timoteus Pokora, w: Nový orient r.24, 1969, nr 3, ss.65-70.
 17. Jarosław Průšek, w: Przegląd Orientalistyczny 2 (118) 1981, ss.201-204.
 18. Vzpomínka na učitele, w: Remembering Jaroslav Průšek (w druku).
 19. Literární revoluce, artykuł w książce W.Stamberger, T. Pokora, Z.Slupski: Na přelomu staré a nové Číny. Hnutí 4. května 1910, Praha, Orbis, 1959, ss.67-102.
 20. Dlouhá cesta čínského spisovatele, (pod pseud. R.Cepr), Nový orient rocznik 23, (1968), nr 5,6,ss.148-151, 180-182.
 21. Mandaryni, pisarze, amatorzy, Polityka roczn. XII (1968) nr 10 (575), 9.III.1968, ss.8-9.
 22. Klikaté stezky císařských osudů, w: Nový orient roczn. 23 (1968) nr 7,, ss. 220-224.
 23. Kulturní revoluce v jedné karikatuře, w: Nový orient roczn. 23 (1968) nr 10, ss. 284-288.
 24. Půl století naděje, w: Nový orient, roczn. 24 (1969) nr 7, ss.196-198.
 25. Čínské mosty, w: Nový orient, roczn. 25 (1970) nr 4, ss.120-121.
 26. Brány měsíčního svitu, w: Nový orient, roczn. 25 (1970) nr 7, s. 217.
 27. The Chinese Short Story in the First Half of the XX Century - Introduction to A Selective Guide to Chinese Literature 1900-1949, Vol.2 The Short Story, E.J.Brill, 1988, ss. 3-22.
 28. Chińska literatura od założenia dynastii Qing do współczesności, w: Szkice o literaturze chińskiej (1989), ss. 5-14.
 29. Tradycyjny chiński system egzaminacyjny jako droga awansu i dziedzina manipulacji społecznej, w: Szkice o literaturze chińskiej (1989) ss.15-38.
 30. Opowiadanie chińskie w pierwszej połowie XX w., (polska wersja Wstępu do A Selective Guide...Vol.2), w: Szkice o literaturze chińskiej (1989) ss. 39-73.
 31. Qian Zhongshu, w: Szkice o literaturze chiń skiej (1989) ss. 75-87.
 32. Pisarze, amatorzy, biurokraci, w: Szkice o literaturze chińskiej (1989) ss. 89-117.
 33. O współczesnej chińskiej prozie i jej autorach, w: Szkice o literaturze chińskiej (1989) ss. 119-142.
 34. Sacrum v Konfuciově učení, w: Posvátno v životě člověka. Česko-čínská společnost, Praha, 2003.
 35. Konfucius, w: Žlutá země (w druku)

Prace nie opublikowane:

 1. Some remarks on the influence of European literature in modern Chinese fiction, Referat wygłoszony na konferencji sinologicznej w Humlebaek w Danii 1966. ss. 5.
 2. Sinological studies in Soviet Russia and East European countries, Referat wygłoszony na sinologicznych warsztatach w Cambridge, Mass. w sierpniu 1974.
 3. An attempt at typological analysis of style in modern Chinese narratives, Referat wygłoszony na warsztatach sinologicznych w Cambridge, Mass. w sierpniu 1974.
 4. Lao She and his conception of creative writing, Referat wygłoszony na konferencji poświęconej nowej chińskiej literaturze, Dedham (Boston), sierpnień 1974. ss. 21.
 5. Kompozycja mozaikowa jako układ integrujący w chińskiej powieści, Referat wygłoszony na sesji naukowej IO UW, maj 1981.
 6. Velká předmluva ke Knize písní a počátky konfuciánské literární teorie, Wykład wygłoszony w Zakładzie Dalekiego Wschodu UK w Pradze, czerwiec 1992.
 7. Struktura Pu Songlingových textů. Trzy wykłady, Zakład Dalekiego Wschodu UK, Praga czerwiec 1997.
 8. Počátky čínského písemnictví a historiografie, Wykład w ZDW UK, grudzień 1997.
 9. Dvě Zhougongovy biografie, Wykład w ZDW UK, luty 1999.
 10. Svátost a světskost v Konfuciově učení, Referat wygłoszony na konferencji nt. Religii w Chinach, Liběchov 2001.
 11. Pojęcia di 帝, tian 天 i dao 道 w dawnej myśli chińskiej, Referat na spotkaniu kółka religijno-filozoficznego IO 2003.
 12. Mao Ce-tung a čínská kulturní politika, niepublikowany artykuł (1969) ss. 20.
 13. Současné čínské názory na umění a kulturu, niepublikowany artykuł (1971) ss.16.
 14. Jaroslav Průšek - In memoriam, wystąpienie na konferencji wspomnieniowej w FF UK, Praga, listopad 1996.

Recenzje:

 1. New opinions and materials onthe May Fourth Movement in China, w: Archiv orientální 28, 1960, ss. 308-322 (współpraca: Timoteus Pokora).
 2. New materials on Chinese political and cultural history during the last years of the Ch’ing dynasty, w: Archiv orientální 30, 1962 ss. 654-659 (współpraca Josef Fass).
 3. Voprosy kitajskoj filologii, w: Archiv orientální 33, 1965, ss. 703-704.
 4. Tun Li-ch´en, Annual Customs and Festivals in Peking, w: Archiv orientální 34, 1966, ss. 624-625.
 5. Chun-jo Liu, Controversies in Modern Chinese Intellectual History, w: Archiv orientální 35,1967, ss.178-179.
 6. D.W.Fokkema, Literary Doctrine in China and Soviet Influence 1956-1960, w: Archiv orientální 35, 1967, ss. 690-691.
 7. W Y.Wang, Chinese Intellectuals and the West, w: Archiv orientální 36, 1968, ss.182-193.
 8. H.Boorman (ed.), Biogrphial Dictionary of Republican China Vol. I, w: Archiv orientální 37, 1969, ss.124-126 (współpraca: Joesf Fass).
 9. Amitendranath Tagore, Literary Debates in Modern China, w: Archiv orientální 37, 1969, ss.467-469.
 10. Chow Tse-tsung (ed.), Wen-lin. Studies in Chinese Humanties, w: Archiv orientální 37, 1969, ss. 637-638.
 11. H.L.Boorman (ed.), Biographical Dictionary of Republican China Vol. II w: Archiv orientální 38,1970 ss. 373-375 (współpraca: Josef Fass, Teresa Lechowska, Marcela Stolzová).
 12. A.S.Goodrich, The Peking Temple of the Eatsern Peak, w: Orientalistische Literaturzeitung 65, (1970) nr 1 ss. 87-89.
 13. Marián Gálik, Mao Tun and Modern Chinese Literary Criticism, w: Archiv orientální 40, 1972, ss. 382-384.
 14. Etiemble, Yun Yü, Studie über Erotik und Liebe im alten China, w: Orientalistische Literaturzeitung 67 (1972), nr 5, s. 533.
 15. Milena Doleželová-Velingerová (ed.), The Chinese Novel at the Turn of the Century, w: Acta Orientalia 44 (1983) ss. 284-292.
 16. Raoul D. Findeisen, Lu Xun. Texte. Chronik. Bilder. Dokumenten, w: Archiv orientální 70, 2002, nr.4.
 17. Na okraj překladu druhého dílu Čou Li-poovy „Bouře", w: Nový orient, roczn.13, 1958, nr.6, ss.119-120.
 18. Chiny, w: Nový orient r.15 (1960) nr 2, s.48.
 19. Liou O, Putování Starého Chromce, w: Nový orient, r.16 (1961) nr 4 ss. 95-96 (współpraca: Timoteus Pokora).
 20. Dva čínské portréty, w: Nový orient, r.22 (1967) nr 5, s.159.
 21. Peking. A Tale of Three Cities, w: New Orient Bimonthly, vol.7 (1968) nr.2.
 22. Nad knihou o čínském románu, w: Nový orient, r.24 (1969) nr 10, ss. 319-320.
 23. Z nové literatury o Číně, w: Nový orient, r.24 (1969) nr 7, ss. 222-223.
 24. Nowe książki o chińskiej literaturze, w: Przegląd Orientalistyczny Nr 2 (98) 1976 ss.165-167.
 25. Irene Eber, Voices from Afar. Modern Chinese Wrters on Oppressed Peoples and Their Literatures, w: Przegląd Orientalistyczny 4 (120) 1981, ss. 402-403.
 26. Zwierciadło naszych postaw (rec. książki Gaspar da Cruz, Traktat o sprawach i osobliwościach Chin) w: Nowe książki.

Editorial Reviews:

 1. Návrh na vydání Příběhu Tří říší, dla: Státní nakladatelství krásné literatury hudby a umění, Praha, 1972.
 2. Zlata Černá et al., Setkání a proměny, dla Państwowego Instytutu Wydawniczego (1977).
 3. William Dolby, A History of Chinese Drama, dla: PIW, 1979.
 4. Thomas Thilo, Klassische chinesische Baukunst, dla: PIW, 1979.
 5. Walter Böttger, Kultur im alten China, dla: PIW, 1980.
 6. Frederic Wakeman, Jr., The Fall of Imperial China, dla: PIW, 1980.
 7. Maxine Ting Ting Hong Kingston, The Woman Warrior, dla: PIW, 1980.
 8. Komentowana lista aktualnych popularnonaukowych publikacji sinologicznych, dla: PIW 1981.

Editorial Works:

 1. Dictionary of Oriental Literatures Vol. I East Asia, Jaroslav Průšek (General Editor), Zbigniew Slupski (Volume Editor), Allen and Unwin, London 1974, Charles E.Tuttle, Tokyo 1978.
 2. A Selective Guide to Chinese Literature, Vol. II The Short Story, Zbigniew Slupski (Volume Editor), E.J.Brill, Leiden, 1988.

Abstrakty:

 1. A.G.Sprincin, Ob odnoj malo izvestnoj rabote Ch’ü Ch’iu-pai, dla: Revue Bibliographique de Sinologie nr 6, 1960, s. 200.
 2. Henry McAleavy, Tseng P’u and the Nieh hai hua, dla: RBS nr 6, 1960, s. 260.
 3. N.T.Fedorenko, Ob svoeobrazii hudožestvenno-rečevych sredstv kitajskoj litertury, dla: RBS nr 7, 1961, s. 238.
 4. N.T.Fedorenko, Kprobleme izučenija istorii kitajskoj klasičeskoj literatury, dla: RBS nr 7, 1961, s. 238.
 5. V.A.Rubin, Byl-li v kitajskoj literature etap „oratorskogo isskustva", dla: RBS nr 8, 1962, s. 275.
 6. V.A.Velgus, I.E.Ciperovič, Udivitelnye istorii našego vremeni i drevnosti, dla: RBS nr 8, 1962, ss. 316-317.
 7. Galla Endré, Pai Meng und Petöfi, dla: RBS nr 8, 1962, s. 329.

Tłumaczenia:

 1. Lao Še, Konec slavného kopiníka, przekład zbioru opowiadań, Státní naklad, Krásné literatury hudby a umění, Praha, 1962, ss.1-218 (współpraca Jarmila Häringová).
 2. Współczesne opowiadania chińskie Tom I-II, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1995 (współpraca: Irena Kałużyńska, Joanna Markiewicz).
 3. John King Fairbank, Historia Chin. Nowe spojrzenie, Marabut, Gdańsk, 1. wyd. 1996, 2. wyd. 2003 (współpraca: Teresa Lechowska).
 4. Wczesne piśmiennictwo chińskie. Wybór tekstów, Warszawa, Agade, 2004, ss. 1-172 (współpraca: Irena Kałużyńska, Małgorzata Religa).
 5. Čchi Čen-sia, Bouře na Tchien-šanu, w: ČS voják, r.3, 1954, nr 16, ss.12-13.
 6. Z čínského humoru, w: Nový orient, r.14, 1959, nr 6, s. 104.
 7. Lao She, Bussiness, w: New Orient Bimonthly Vol.2, 1961, nr 2, ss. 17-19 (współpraca: Iris Urwin).
 8. Lao She, Neighbours, w: New Orient Bimonthly Vol.3, 1962, nr 4 ss. 123-126 (współpraca: Iris Urwin).
 9. Pu Longling, Władca, w: Przegląd Orientalistyczny 2 (145), 1988, ss. 135-137.

Varia:

 1. 24 artykuły encyklopedycne dla publikacji Slovník asijských a afrických spisovatelů, Odeon, Praha, 1967.
 2. 7 artykułów encyklopedycznych dla publikacji Dictionary of Oriental Literatures Vol.I, Allen and Unwin London 1874, Charles E.Tuttle, Tokyo, 1978.
 3. Literarische Revolution, w: China Handbuch, Bertelsmann Universitäts Verlag, 1974, ss.149-154.
 4. Lao She, w: China Handbuch, ss. 310-314.
 5. Literarische Gesellschaften, w: China Handbuch, ss. 743-745.
 6. Literarische Zeitschriften, w: China Handbuch, ss. 745-748.
 7. Modernisten, w: China Handbuch, ss. 901-907.
 8. Reden über Literatur und Kunst, w: China Handbuch, ss. 1102-1103.
 9. 6 artykułów encyklopedycznyc dla A Seletive Guide to Chinese Literature Vol.I.
 10. 4 artykuły encyklopedyczne dla A Selective Guide to Modern Chinese Literature Vol.II.
 11. Dao, artykuł encyklopedyczny dla Encyklopedii Religii PWN.
 12. Kilka artykułów encyklopedycznych dla Encyklopedii Multimedialnej PWN
 13. Kilka artykułów dla Encyklopedii Literatury PWN
 14. Kilkadziesiąt artykułów encyklopedycznych dla Wielkiej Encyklopedii PWN
 15. Bibliographical Note, w: A Selective Guide to Chinese Literature Vol.2, ss. XI-XIII.
 

Kontakt

Zakład Sinologii
Wydział Orientalistyczny
Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieście 1
00-927 Warszawa
tel. + 48 22 55 20 689,
+ 48 22 55 22 956 (biblioteka)
+ 48 22 55 22 955 (gabinet profesorski)
+ 48 22 55 24 229 (gabinet Kierownik Zakładu)
faks + 48 22 55 24 229

Zakład Sinologii mieści się w dawnej kamienicy Księży Misjonarzy, obok Bazyliki Świętego Krzyża, na pierwszym piętrze. 

Godziny otwarcia biblioteki:

poniedziałek
9:00-15:00

wtorek
11:00-15:00, 16:30 - 18:30

środa
9:00-13:00

czwartek
9:00-13:00

piątek
13:00 - 16:00

W dni wolne od zajęć biblioteka czynna jest w godzinach: 9:00 - 15:00


W dniach 22.12.2017-3.01.2018 biblioteka Zakładu Sinologii będzie nieczynna.

 

Biblioteczne FAQ »

Dyżury pracowników »

 
Brak pluginu Flash
Przejdź do strony Wydziału Orientalistycznego »

informacja o cookies