Aktualności

Uwaga, Egzamin poprawkowy ze Współczesnego języka chińskiego odbędzie się: dla I roku 6 marca o godzinie 8:00 dla II i III roku 7 marca o godzinie 14:30
Pracownia Religii i Filozofii Azji i Afryki uprzejmie zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 2 listopada (środa) o godz. 16.40 w Sali Schayera, na którym wprowadzenie pt....
Świat chińskiego uczonego w Muzeum Narodowym - wystawa poświęcona sztuce chińskiej
Serdecznie zapraszamy na wystawę „Życie wśród piękna. Świat chińskiego uczonego. Sztuka z Chińskiego Muzeum Narodowego”, poświęconą życiu i twórczości...

zobacz wszystkie »Opłaty

Informacja dot. opłat w roku 2015/6

 

Czesne za studia zaoczne na wydziale orientalistycznym każdy student wpłaca na indywidualne konto.

 

W celu wygenerowania swojego konta do opłaty czesnego należy:

 

1.    Wejść na stronę: https://usosweb.uw.edu.pl

2.    Wejść w zakładkę Dla studentów

3.    Kliknąć Centralny System Uwierzytelniania i zalogować się na stronie:

oWpisać swój numer Pesel

oWpisać swoje Hasło (to samo, którego używali Państwo podczas rejestracji na studia; hasło należy pamiętać, ponieważ będzie potrzebne w trakcie studiów)

oKliknąć przycisk Zaloguj; zostaną Państwo zalogowani i przekierowani z powrotem do systemu USOSweb

4.    Wejść w zakładkę Płatności

5.    Wejść w zakładkę opłaty nierozliczone

6.    Zaznaczyć opłaty za czesne i indeks

7.    Kliknąć przycisk Drukować

8.    Kliknąć przycisk Dalejzostanie wydrukowany blankiet wpłaty/przelewu z Państwa indywidualnym numerem konta do wpłat

 

W przypadku problemów z wydrukowaniem blankietu, mogą Państwo przepisać numer konta z tej strony i wpłacić czesne w banku lub na poczcie. Uwaga! Każdy student ma inny numer konta, nie należy przekazywać sobie kont, ponieważ może to spowodować wpłatę czesnego innej osobie.

Jeśli mają Państwo problemy z generowaniem numeru konta, prosimy o kontakt z Dziekanatem ds. studenckich wieczorowych: +48 22 5524052.

 

 

Opłaty na rok 2014/2015


Opłaty za usługi edukacyjne na WO wyszczególnione są na str. 88-102 i 206-210. Opłaty dodatkowe (powtarzanie lektoratów, WF, BHP, POWI itp.) wyszczególnione są na str. 150

Szczegółowy plan opłat TUTAJ (PDF)

 

 

Opłaty na rok 2013/14:


Studia niestacjonarne – wieczorowe pierwszego stopnia:

 1. opłata za semestr studiów: opłata jednorazowa 3900 zł
 2. opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 3900 zł

  3. opłata w trzech ratach– łącznie, w tym: 3900 zł

Studia drugiego stopnia:

 1. opłata za semestr studiów: opłata jednorazowa 4100 zł
 2. opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 4100 zł

  3.  opłata w trzech ratach– łącznie, w tym: 4100 zł


Studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów w formie stacjonarnej:

 1. opłata za semestr studiów: opłata jednorazowa 3200 zł
 2. opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 3200 zł

  3.  opłata w trzech ratach – łącznie, w tym: 3200 zł


Powtarzanie zajęć:

 1. powtarzanie semestru studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia suma opłat za każdy powtarzany przedmiot, nie więcej jednak niż 3900 zł
 2. powtarzanie semestru studiów niestacjonarnych drugiego stopnia suma opłat za każdy powtarzany przedmiot, nie więcej jednak niż 4100 zł
 3. powtarzanie roku studiów stacjonarnych suma opłat za każdy powtarzany przedmiot, nie więcej jednak niż 1600 zł
 4. powtarzanie roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia suma opłat za każdy powtarzany przedmiot, nie więcej jednak niż 7800 zł
 5. powtarzanie roku studiów niestacjonarnych drugiego stopnia suma opłat za każdy powtarzany przedmiot, nie więcej jednak niż  8200 zł
 6. powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) 405 zł
 7. powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.) 605 zł


Zajęcia nieobjęte planem studiów:

 1. konsultacje dot. pracy dyplomowej na studiach stacjonarnych po wznowieniu studiów w przypadku skreślenia z powodu niezłożenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego w terminie – za miesiąc konsultacji 200 zł
 2. konsultacje dot. pracy dyplomowej na studiach niestacjonarnych po wznowieniu studiów w przypadku skreślenia z powodu niezłożenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego w terminie - za miesiąc konsultacji 270 zł
 3. zajęcia nieobjęte planem studiów, przewyższające limit zajęć ponadplanowych – przedmiot semestralny (30 godz.) 405 zł
 4. zajęcia nieobjęte planem studiów, przewyższające limit zajęć ponadplanowych – przedmiot roczny (60 godz.) 605 zł

Opłaty na rok 2012/13:

Przekazujemy informację p. Rektor, że zgodnie z nowymi przepisami od roku ak. 2012/2013 nie ma możliwości pobierania opłat za powtarzanie przedmiotu na zasadzie ponownego przystąpienia do zaliczenia/egzaminu bez konieczności uczestnictwa w zajęciach, opłata ta (u nas wynosząca w tym roku 200 zł) została więc wycofana. W takich przypadkach będzie zatem pobierana normalna opłatę za powtarzanie przedmiotu.

1. Studia niestacjonarne – wieczorowe pierwszego i drugiego stopnia:

Opłata za semestr studiów:

Opłata jednorazowa 4100 zł

Opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 4100 zł

I rata 2050 zł

II rata 2050 zł

Opłata w trzech ratach – łącznie, w tym: 4100 zł

I rata 1400 zł

II rata 1350 zł

III rata 1350 zł

2. Studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na drugim lub kolejnym kierunku studiów w przypadku niespełnienia kryteriów do otrzymania stypendium rektora dla najlepszych studentów:*

Opłata za semestr studiów:

Opłata jednorazowa 3200 zł

Opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 3200 zł

I rata 1600 zł

II rata 1600 zł

Opłata w trzech ratach – łącznie, w tym: 3200 zł

I rata 1200 zł

II rata 1000 zł

III rata 1000 zł

3. Powtarzanie zajęć:

Powtarzanie semestru studiów niestacjonarnych 4100 zł

Powtarzanie roku studiów stacjonarnych 1600 zł

Powtarzanie roku studiów niestacjonarnych 8200 zł

Powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) 405 zł

Powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.) 605 zł

4. Zajęcia nieobjęte planem studiów:

Konsultacje dot. pracy dyplomowej na studiach stacjonarnych po wznowieniu studiów w przypadku skreślenia z powodu niezłożenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego w terminie - za semestr konsultacji 800 zł

Konsultacje dot. pracy dyplomowej na studiach niestacjonarnych po wznowieniu studiów w przypadku skreślenia z powodu niezłożenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego w terminie - za miesiąc konsultacji 270 zł

 

5. Opłaty dodatkowe:

Powtarzanie egzaminu z języka obcego - poza limitem żetonów 150 zł

Dodatkowe zajęcia z języka obcego (60 godz.) 597,60 zł

Dodatkowe zajęcia z wychowania fizycznego (30 godz.) 150 zł

Powtarzanie przedmiotu Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 200 zł

Przedmioty ogólnouniwersyteckie oferowane przez instytucje spoza Uniwersytetu Warszawskiego:

„ Akademia Filmowa”

Opłata za semestr dla studentów, którzy kontynuują wykład 250 zł

„ Akademia Filmowa”

Opłata za semestr dla studentów, którzy zapiszą się po raz pierwszy na wykład 270 zł

„ Akademia Polskiego Filmu”

Opłata za semestr 150 zł

„ Brydż Sportowy – Grupa Początkująca”

Opłata za semestr 350 zł

„ Brydż Sportowy – Grupa Średniozaawansowana”

Opłata za semestr 350 zł

„ Brydż Sportowy – Grupa Zaawansowana”

Opłata za semestr 200 zł

„ Brydż Sportowy – Grupa Wyczynowa”

Opłata za semestr (z opłaty zwolnieni są zawodnicy reprezentujący Uniwersytet

Warszawski na MP lub AMP) 300 zł

„Żydowski Uniwersytet Otwarty Fundacji Shalom”

Opłata za semestr 100 zł

 

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej Wysokość opłaty
powtarzanie egzaminu z języka obcego - poza limitem żetonów 150 zł
dodatkowe zajęcia z języka obcego (60 godz.) 597,60 zł
dodatkowe zajęcia z wychowania fizycznego (30 godz.) 150 zł
powtarzanie przedmiotu Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 200 zł
Przedmioty ogólnouniwersyteckie oferowane przez instytucje spoza
Uniwersytetu Warszawskiego:
„ Akademia Filmowa”
opłata za semestr dla studentów, którzy kontynuują wykład 250 zł
„ Akademia Filmowa”
opłata za semestr dla studentów, którzy zapiszą się po raz pierwszy na wykład 270 zł
„ Akademia Polskiego Filmu”
opłata za semestr 150 zł
„ Brydż Sportowy – Grupa Początkująca”
opłata za semestr 350 zł
„ Brydż Sportowy – Grupa Średniozaawansowana”
opłata za semestr 350 zł
„ Brydż Sportowy – Grupa Zaawansowana”
opłata za semestr 200 zł
„ Brydż Sportowy – Grupa Wyczynowa”
opłata za semestr (z opłaty zwolnieni są zawodnicy reprezentujący Uniwersytet
Warszawski na MP lub AMP) 300 zł
„Żydowski Uniwersytet Otwarty Fundacji Shalom”
opłata za semestr 100 zł

 

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej Wysokość opłaty
powtarzanie egzaminu z języka obcego - poza limitem żetonów 150 zł
dodatkowe zajęcia z języka obcego (60 godz.) 597,60 zł
dodatkowe zajęcia z wychowania fizycznego (30 godz.) 150 zł
powtarzanie przedmiotu Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 200 zł
Przedmioty ogólnouniwersyteckie oferowane przez instytucje spoza
Uniwersytetu Warszawskiego:
„ Akademia Filmowa”
opłata za semestr dla studentów, którzy kontynuują wykład 250 zł
„ Akademia Filmowa”
opłata za semestr dla studentów, którzy zapiszą się po raz pierwszy na wykład 270 zł
„ Akademia Polskiego Filmu”
opłata za semestr 150 zł
„ Brydż Sportowy – Grupa Początkująca”
opłata za semestr 350 zł
„ Brydż Sportowy – Grupa Średniozaawansowana”
opłata za semestr 350 zł
„ Brydż Sportowy – Grupa Zaawansowana”
opłata za semestr 200 zł
„ Brydż Sportowy – Grupa Wyczynowa”
opłata za semestr (z opłaty zwolnieni są zawodnicy reprezentujący Uniwersytet
Warszawski na MP lub AMP) 300 zł
„Żydowski Uniwersytet Otwarty Fundacji Shalom”
opłata za semestr 100 złTytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej Wysokość opłaty
powtarzanie egzaminu z języka obcego - poza limitem żetonów 150 zł
dodatkowe zajęcia z języka obcego (60 godz.) 597,60 zł
dodatkowe zajęcia z wychowania fizycznego (30 godz.) 150 zł
powtarzanie przedmiotu Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 200 zł
Przedmioty ogólnouniwersyteckie oferowane przez instytucje spoza
Uniwersytetu Warszawskiego:
„ Akademia Filmowa”
opłata za semestr dla studentów, którzy kontynuują wykład 250 zł
„ Akademia Filmowa”
opłata za semestr dla studentów, którzy zapiszą się po raz pierwszy na wykład 270 zł
„ Akademia Polskiego Filmu”
opłata za semestr 150 zł
„ Brydż Sportowy – Grupa Początkująca”
opłata za semestr 350 zł
„ Brydż Sportowy – Grupa Średniozaawansowana”
opłata za semestr 350 zł
„ Brydż Sportowy – Grupa Zaawansowana”
opłata za semestr 200 zł
„ Brydż Sportowy – Grupa Wyczynowa”
opłata za semestr (z opłaty zwolnieni są zawodnicy reprezentujący Uniwersytet
Warszawski na MP lub AMP) 300 zł
„Żydowski Uniwersytet Otwarty Fundacji Shalom”
opłata za semestr 100 zł
 

Kontakt

Zakład Sinologii
Wydział Orientalistyczny
Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieście 1
00-927 Warszawa
tel. + 48 22 55 20 689,
+ 48 22 55 22 956 (biblioteka)
+ 48 22 55 22 955 (gabinet profesorski)
+ 48 22 55 24 229 (gabinet Kierownik Zakładu)
faks + 48 22 55 24 229

Zakład Sinologii mieści się w dawnej kamienicy Księży Misjonarzy, obok Bazyliki Świętego Krzyża, na pierwszym piętrze. 

Godziny otwarcia biblioteki:

poniedziałek
9:00-15:00

wtorek
11:00-15:00, 16:30 - 18:30

środa
9:00-13:00

czwartek
9:00-13:00

piątek
13:00 - 16:00

W dni wolne od zajęć biblioteka czynna jest w godzinach: 9:00 - 15:00


W dniach 22.12.2017-3.01.2018 biblioteka Zakładu Sinologii będzie nieczynna.

 

Biblioteczne FAQ »

Dyżury pracowników »

 
Brak pluginu Flash
Przejdź do strony Wydziału Orientalistycznego »

informacja o cookies